دکتر عباس صلاحی اردکانی

تحصیلات:

- كارشناسي گياهپزشكي
- کارشناسی ارشد بيماري‌شناسي گياهي
- دکترای تخصصی(Ph.D)نماتدشناسی گیاهی

بیشتر ...

پیوندهای مفید

 

بازدید کنندگان سایت

بازدیدکنندگان
6728
مطالب
12
نمایش تعداد مطالب
58353

کاربران

 • galaxy
 • galaxy
 • galaxy

رزومه

خلاصه سوابق 

مشخصات اصلي:

نام و نام خانوادگي: عباس صلاحي اردكاني                                                           

تاريخ تولد: 1343                      محل تولد: استان فارس، شهرستان سپیدان، شهر اردكان

 عضو هيئت علمي  

مرتبه علمي: استادیار، پایه 19

سابقه خدمت: 22 سال

عنوان پست: رييس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد

شماره پست سازماني:  1

محل خدمت: استان كهگيلويه و بويراحمد، یاسوج

تلفن تماس:

 همراه: 09171411457

محل كار: 07433334592

دورنگار: 07433334011

آدرس پست الكترونيكي:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

وضعيت تحصيلي:

مدرك تحصيلي

نام دانشگاه

سال شروع

سال اخذ مدرك

رشته تحصيلي

كارشناسي

شيراز

1368

1372

گياهپزشكي

كارشناسي ارشد

شيراز

1374

1377

بيماري‌شناسي گياهي

دكتري تخصصی(PHD)

IARI

هندوستان

1384

1386

دکترای تخصصی نماتدشناسی گیاهی

 

3-تاليف كتاب:

رديف

عنوان كتاب

شابك

نويسنده (گان)

ناشر

تاليف، تدوين و گردآوري، ترجمه، تصنيف

سال نشر

1

واژه هاي مورد استفاده در نماتد شناسي

978-600-5916-05-8

عباس صلاحی‌اردکانی، محمد عبداللهی

موسسه تحقيقات گياهپزشكي کشور

تاليف

1389

2

نماتد هاي گياهي و نماتد شناسي مولكولي

978-964-223-919-1

عباس صلاحی‌اردکانی، محمد عبداللهی

دانشگاه آزاد ياسوج

تاليف

1389

3

ديوان بي صدا

978-600-5298-07-9

عباس صلاحی‌اردکانی

انتشارات چويل

تصنيف

1390

 

4- مقالات كامل علمي-پژوهشي چاپ شده در نشريات خارجي (ISI ، ISC و علمی-پژوهشی):

1-Salahi, A. A., Gaur, H.S. and Anju Kamra. 2009. Comparative efficacy of neem (Azadirachta indica) seed and kernel granular formulations on Meloidogyne incognita infecting tamato. Indian journal of nematology, 39(1):1-5.

2- Ardakani, A. S., Gaur, H. S., Kamra, A. and Mohan, S. 2009. Impact of Azadirachta indica (neem) seed and kernel extracts on Meloidogyne incognitaCephalobus persegnis and Heterorhabditis indica in vitroInetnatinal journal of nematology, 19(1):87-95.

3-Ardakani, A.S. (2012). Effects of melia azedarach on meloidogyne incognita in vitro and in vivo conditions. Nematlogia Mediterranea, 40: 55-60.

4- Ardakani, A.S. and Parhizkar S. 2012. Inhibitory effects of three medicinal plants, Teucrium polium L., Artemisia sieberi Besser. and Achillea wilhelmsii C. Koch on Meloidogyne incognita (Kofoid and White) Chitwood (in vitro and under greenhouse conditions). International Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 2(4): 596-602.

5-Ardakani, A.S. 2013. Toxicity of Silver, Titanium and Silicon nanoparticles on root knot nematode (Meloidogyne incognita) and tomato growth parameters. Nematology, 15(6): 671-677.

6- Aziz Dollah, M., Parhizkar, S., Abdul Lotfi, L., Ardakani, A.S. and Erna Zulaikha, D. 2012. Natural approach for Calcium regulating hormone maintenance: Beneficial effects of Black seed. Asian journal of biomedical and pharmaceutical sciences, 2(15): 32-37.

7- Ardakani, A.S., Hosyninejad, S.A. and pourshirzad, A. 2013. Killing effects of Myrtus communis L. essential oil on Meloidogyne incognitaInternational Journal of Agriculture and Crop Sciences, 5(8): 806-810.

8- Ardakani, A.S and Mirinejad, S. 2013. Susceptibility of weeds and vegetable crops of Iran to Meloidogyne incognitaInternational Journal of Agriculture and Crop Sciences, 5(12): 1324-1327.

9- Amiri Mazhar, M., Bagherian, S. A. A., Salahi Ardakani, A. and Izadpanah, K. 2014. Nucleotide Sequence and Structural Features of Hop Stunt Viroid and Citrus Bent Leaf Viroid Variants from Blighted Citrus Plants in Kohgiluyeh–Boyerahmad Province of Iran. Journal of Agricultural Science and Technology, 16: 657-665.

Ardakani, A.S. and Naserzadeh, H. 2014. First record and biology of coffee bean weevil, Araecerus fasciculatus De Geer, on pesticide plant, Melia azedarach L. from Iran. International Journal of Biosciences, 5(12):  486-491.

1-Ardakani, A.S., Tanha Mafi, Z., Mokaram, A. and Mohammadi Goltapeh, E. 2014. Relationship between Soil Properties and Abundance of Tylenchulus semipenetrans in Citrus Orchards of Kohgilouyeh va Boyerahmad Province. Journal of Agricultural Science and Technology, 16: 1699-1710.

12- Mirinejad, S. and Ardakani, A.S. 2014. Phenology, distribution and cultivation of endangered medicinal plant species (Dorema aucheri Boiss), in Kohgiluyeh-va-Boyerahmad province, Iran. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, 5(5): 177-182.

13- Ardakani, A.S. 2015. Compatibility of Heterorhabditis indica with neem seed and kernel ‎granules for suppressing Meloidogyne incognita infecting tomatoPakistan Journal of Nematology,33(1): 47-55.

14- Ardakani, A.S. 2014.  Intensive damage of Lilioceris chodjaii on Fritillaria imperialis in Kohgiluyeh va Boyerahmad province, Iran.  Advances in Environmental Biology, 8(22): 791-795.

5- خلاصه مقالات چاپ شده در همایشهاي خارجي:

1- Ardakani, A. S., Gaur, H. S., Kamra, A. and Mojumder V. 2008.  Efficacy of neem seed granules Trichoderma viride and pseudomonas fluorescens alone or in combination against Meloidogyne incognita infecting cucumber and tomato. 5th International Congress of Nematology Brisbane Australia. Abs. p. 275.

2- Ardakani, A.S. Gaur, H.S., Mohan, S., and Mojumder. 2010. Compatibility of Heterorhabditis indica with neem seed (NSG) and kernel (NSKG) granules for suppressing Meloidogyne incognita infecting tomato. 30th International ESN Symposium & 5th Phylloxera Symposium. Vienna. P. 6.

3- Ardakani, A.S. 2010. Effect neem seed and kernel extracts on individuals of Cephalobus persegnis. 30th International ESN Symposium & 5th Phylloxera Symposium. Vienna. P. 142.

4- Ardakani, A.S. 2011. In vitro study on nematicidal effect of Melia azedarach L. 9th International Nematology Symposium. Institute of Biology of Karelian Research Center, Russian Academy of sciences. P. 6.

5- Ardakani, A.S. 2011. Nematicidal effect of Tanacetum polycephalum Schultz Bip. (Compositea). 9th International Nematology Symposium. Institute of Biology of Karelian Research Center, Russian Academy of sciences. P. 7.

6-Ardakani, A. S., Tanhamaffi, Z., Hosseininejad, S.A., Mirinejad, S., Hassanpour, B. and Seyedi,  A. 2011. Herbal control of Meloidogyne incognita in Iran. A challenge under changing climate and agricultural practices. Indian national symposium. p. 69.

7- Ardakani, A. S., Mirinejad, S., Hassanpour, B. and Seyedi,  A. 2011. Weeds as host and non-hosts of Meloidogyne incognita. A challenge under changing climate and agricultural practices. Indian national symposium. p. 69.

6- مقالات علمي-پژوهشي چاپ شده در نشريات علمي - پژوهشي داخلي:

 • صلاحي اردكاني، ع. و حیدری علیزاده، ب. 1393.  فرموله کردن نماتد كش استخراج شده از بذر گياه زيتون تلخ (Melia azedarach L.) برای كنترل نماتد گره ريشه(Meloidogyne incignita).  نشريه آفات و بيماري‌هاي گياهي. جلد 82، شماره 2، صفحات 181-169.
 • صلاحي اردكاني، ع.، حسيني نژاد، س.ع.، امیری فهلیانی، ر. و سیدی، س. ع. 1393. اثر کنترلی اسانس گیاه مینای پرکپه ای روی نماتد مولد گره ریشه و شناسایی ترکیبات موجود در آن. گیاه پزشکی. جلد 37 . شماره 1، صفحات 67-59.
 • صلاحي اردكاني، ع.، مروتی، م. و انتصاری، م. 1391. باقيمانده آفت كش هاي اندوسولفان (Endosolfan) و ديازينون (Diazinon) در مزارع گوجه فرنگي و خيار سبز استان كهگيلويه و بوير احمد. مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي، جلد 1. شماره 2. صفحات 120-113.
 • عباس زاده، ل.، صادقی، س.ا.، قاجاریه، ح.، یارمند، ح.، منیری، و.، گلستانه، س.ر. و صلاحی، ع. 1390. اولین گزارش سوسک بذر خوار Caryedon mersa و میزبان های آن از ایران. نشریه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران. جلد 9. شماره2. صفحات 115-109.
 • صلاحي اردكاني، ع.، تقوي، س.م. و بني هاشمي، ض. 1379.  پراكندگي بيماري سرطان گالي مو و تعيين سويه‌هاي باكتري مولد بيماري در استان هاي فارس و كهگيلويه و بويراحمد. مجله بيماري هاي گياهي. جلد 36. شماره هاي 3و4. صفحات 328-313.
 • صلاحي اردكاني، ع.، تقوي، س.م.، بني هاشمي، ض. و ايزدپناه، ك. 1379.  مطالعات سرولوژيكي و الكتروفورزي روي جدايه هاي مختلف باكتري هاي Agrobacterium vitis و A. tumefaciens  مجله علوم كشاورزي ايران (دانشگاه تهران). جلد 38. شماره2. صفحات 210-203.

7- مقالات کامل علمي-ترويجي چاپ شده در نشريات علمي - ترويجي داخلي:

 • صلاحي اردكاني، ع. و حسيني نژاد، س.ع. 1390. كاربرد بومادران، زيتون تلخ وچريش در مبارزه با نماتد غده ريشه (Meloidogyne incognita). نشريه دانش بيماري شناسي گياهي. جلذ 1. صفحات 26-14.
 • صلاحي اردكاني، ع. 1391. بيماري گموز مركبات در استان كهگيلويه و بويراحمد و روش مديريت آن. نشريه دانش بيماري شناسي گياهي. جلذ 2. صفحات 30-21.

8- مقالات ترويجي چاپ شده در نشريات ترويجي داخلي:

 • صلاحي اردكاني، ع. 1373. موانع رشد بهره‌وري در كشاورزي. ماهنامه علمي– تخصصي زيتون. وزارت جهاد كشاورزي. شماره 121. صفحات 29-28 و 46-43.
 • صلاحي اردكاني، ع. 1383. فشردگي خاك و بيماري هاي خاكزاد گياهي.  ماهنامه خبري، تحليلي و آموزشي تازه هاي كشاورزي. سال پنجم. شماره 39 و 40. صفحات 23-19.
 • صلاحي اردكاني، ع. 1380. پژوهش و جايگاه پژوهشگران در بخش كشاورزي. نشريه كشاورزي و دامپروري برزگر. سال 22. شماره 852. صفحات 39-38.

9- خلاصه مقالات چاپ شده در همایشهاي داخلي

 • صلاحي اردكاني، ع. 1373. موانع رشد بهره‌وري در كشاورزي ايران.  خلاصه مقالات اولين كنگره ملي بهره وري ايران. صفحات 52-51.
 • صلاحي اردكاني، ع. 1375. مجموعه علفهاي هرز مزارع چغندرقند استان كهگيلويه و بويراحمد و تعيين خسارت اقتصادي علفهاي هرز پهن برگ. خلاصه مقالات دوازهمين كنگره گياهپزشكي. صفحه 136.
 • صلاحي اردكاني، ع.، تقوي، س.م. و بني هاشمي، ض. 1379. پراكندگي بيماري سرطان گالي مو و تعيين سويه‌هاي باكتري مولد بيماري در استانهاي فارس و كهگيلويه و بويراحمد. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي. صفحه 137.
 • صلاحي اردكاني، ع.، تاجبخش. م.، مروتي. م. و گرجان. ع.ش. 1383. تعيين ميزان باقيمانده سموم اندوسولفان و ديازينون در مزارع خيار سبز و گوجه فرنگي در استان كهگيلويه و بوير احمد. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي. صفحه 137.
 • صلاحي اردكاني، ع. و بني هاشمي. ض. 1383. بررسي بيماري گموز مركبات در استان كهگيلويه و بويراحمد. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي. صفحه 343.
 • معيني. م.م.، احمدي. ع.م.،..................... صلاحي اردكاني، ع. 1383. تهيه نقشه پراكنش علفهاي هرز مزارع گندم آبي ايران با استفاده از GIS. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي. صفحه 539.
 • صلاحي اردكاني، ع.، اچ.اس. گاور.، موهان، ش. و كامرا، آ. 1387. اثر لارو سن سوم نماتد Hetrothabditis indica  روی نماتد Meloidoyyne incognita  و صفات رویشی گیاه گوجه فرنگی. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي. صفحه 576.
 • صلاحي اردكاني، ع.، اچ.اس. گاور.، موهان، ش. و كامرا، آ. 1387. مقایسه کارآیی گرانول بذر کامل و مغذ بذر گیاه چریش (Azadirachta indica ) در کنترل نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) در گیاه گوجه فرنگی. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي. صفحه 361.
 • صلاحي اردكاني، ع. 1383. پراكنش و شناسايي كونه هاي نماتد ريشه گرهي Meloidoyyne spp.   در گلخانه ها و مزارع گوجه فرنگي استان كهگيلويه و بوير احمد. خلاصه مقالات نوزدهمين كنگره گياهپزشكي. صفحه 586.
 • صلاحي اردكاني، ع. و حسيني نژاد، س.ع. 1391. اثرات كنترلي فراورده هاي گياه زيتون تلخ (Melia azedarach L.) روي نماتد گره ريشه(Meloidoogyne incognita) در شرايط آزمايشگاهي و گلخانه اي. خلاصه مقالات بيستمين كنگره گياهپزشكي. صفحه 669.
 • صلاحي اردكاني، ع. 1379. اهميت و پراكندگي بيماري سرطان گالي مو در استان كهگيلويه و بويراحمد و شناسايي سويه‌هاي باكتري مولد اين بيماري در استانهاي فارس و كهگيلويه و بويراحمد. خلاصه مقالات اولين همايش ملي انگور. صفحه 10.
 • صلاحي اردكاني، ع. 1387. باقیمانده آفت کش های اندوسولفان و دیازینون در مزارع گوجه فرنگی وخیار سبز استان کهگیلویه وبویر احمد. خلاصه مقالات کنفرانس تهدیدات و امنیت زیستی در کشاورزی ایران. صفحه221.

7- مشاغل قبلي:

رديف

از تاريخ

تا تاريخ

سمت

سازمان محل خدمت

   1

5/5/76

12/10/77

رييس بخش تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي مركز تحقيقات كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد

سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي

   2

13/10/77

16/6/78

سرپرست مركزتحقيقات كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد

سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي

   3

17/6/78

فروردین 83

رئيس مركز تحقيقات كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد

سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي

   4

از فروردین 83

1/5/84

1-معاون پژوهشی مرکز

2- مشاور عالی رئیس سازمان و مسؤل پیگیری کلیه امور اجرایی و تحقیقاتی سازمان جهاد کشاورزی استان

سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي

   5

1/5/84

28/12/86

دانشجوی دوره دکتری

هندوستان

   6

از شهريور 1389

25/11/92

رييس بخش تحقيقات گياه پزشكي

سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج كشاورزي

   7

26/12/92

26/7/93

سرپرست مركزتحقيقات كشاورزي و منابع طبیعی استان كهگيلويه و بويراحمد

سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج كشاورزي

   8

27/7/93

تا کنون

رييس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد

سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج كشاورزي

 

8- اجرای طرحهای تحقیقی، تحقیقی  ترویجی، مشارکتی، خاص و ...:

رديف

عنوان

نوع تحقيق

واحد اجرا

سمت در طرح/پروژه

وضعيت

سال شروع

سال خاتمه

شماره‌ثبت گزارش نهايي

1

بررسي مجموعه علفهاي هرز مزارع گندم آبي و ديم و تعيين اهميت و تراكم نسبي آنها در استان كهگيلويه و بويراحمد

طرح

تحقيقات ياسوج

مجري مسئول

مختومه

1374

1379

10595/220 مورخ

28/7/80

2

شناسايي و جمع آوري ژنوتيپ هاي بومي انگور در استان كهگيلويه و بوير احمد

طرح

تحقيقات ياسوج

ساير مجريان

مختومه

1379

1381

83/388/83/309 مورخ 18/3/83

3

بررسي مقاومت ارقام نخود به بيماري برق زدگي در خزانه بين المللي در شرايط ديم

طرح

تحقيقات ياسوج

مجري

مختومه

1383

1383

1677/83 مورخ26/12/83

4

بررسي مجموعه علفهاي هرز مزارع چغندرقند استان كهگيلويه و بويراحمدو تعيين خسارت اقتصادي علفهاي هرز پهن‌برگ

طرح

تحقيقات ياسوج

مجري مسول

مختومه

1373

1373

7306/220 مورخ

28/5/84

5

شناسايي عامل شانكر باكتريايي گردو و ارزيابي مقاومت نسبي تعدادي از ارقام با ژنوتيپ هاي موجود

طرح

تحقيقات ياسوج

مجري مسئول

مختومه

1380

1382

1071/85 مورخ 30/11/85

6

تهيه پروتكل تكثير تجاري گياه لاله واژگون ازطريق تكنيك كشت بافت

طرح

تحقيقات ياسوج

مجري

مختومه

1386

1386

1317/86 مورخ 23/11/86

7

شناسايي گونه‌هاي قارچ سيتوسپورا و نقش آن ها در زوال درختان گردو در استان كهگيلويه و بويراحمد

طرح

تحقيقات ياسوج

مجري مسئول

مختومه

1380

1382

840/87 مورخ 18/6/87

8

تعيين ميزان باقيمانده سموم اندوسولفان و ديازينون در مزارع خيار سبز و گوجه فرنگي در استان كهگيلويه و بوير احمد

طرح

تحقيقات ياسوج

مجري مسئول

مختومه

1387

1387

1107/88 مورخ 7/10/88

9

بررسي بيماري گموز مركبات در استان كهگيلويه و بويراحمد

طرح خاص

تحقيقات ياسوج

مجري مسئول

مختومه

1381

1381

381/88 مورخ 23/4/88

10

شناسايي تكميلي و تهيه نقشه پراكنش علف هاي هرز گندم و جو آبي اراضي كشاورزي ايران با استفاده از GIS

پروژه ملي

تحقيقات ياسوج

مجري

مختومه

1379

1383

846/89 مورخ

26/7/89

11

شناسايي بيماري هاي قارچي چغندرقند وتغيين اهميت نسبي آن ها

طرح

تحقيقات ياسوج

مجري

مختومه

1373

1374

1098/89 مورخ 21/9/89

12

بررسي پراكنش، شناسايي گونه غالب و امكان كنترل نماتد ريشه گرهي Meloidogyne sp.   با استفاده از گياهان كلپوره (Teucrium polium L.)،درمنه (Artemisia sieberi besser) و بومادران (C.Koch Achillea wilhelmsii)   درگلخانه ها و مزارع گوجه فرنگي  استان كهگيلويه و بوير احمد

طرح

تحقيقات ياسوج

مجري

مختومه

1387

1388

1746/89مورخ

23/12/89

13

بررسي مقاومت سه رقم اميد بخش برنج نسبت به بيماري بلاست در مناطق سردسيري و گرمسيري استان كهگيلويه وبويراحمد

طرح

تحقيقات ياسوج

مجري

مختومه

1381

1382

82/90 مورخ 11/2/1390

14

بررسي مناطق انتشار شدت آلودگي نماتد مركبات  (Thyenchulus semipenetrans)  درباغات استان كهگيلويه وبويراحمد

طرح

تحقيقات ياسوج

مجري

مختومه

1387

1389

39905 مورخ 3/11/90

15

بررسي تاثير مشتقات درخت زيتون تلخ (Meliaazedarach) روي نماتد ريشه گرهي(Meloidogyne incognita)

طرح

تحقيقات ياسوج

مجري

مختومه

1389

1390

41756 مورخ 20/8/91

16

بررسي تاثيرات نانو ذرات تيتانيوم، نقره و سيليسيوم در كنترل نماتد گره ريشه (Meloidogyne incognita

طرح

تحقيقات ياسوج

مجري

مختومه

1391

1392

43570 مورخ 6/7/92

17

نمونه برداري.شناسايي وتعيين پراكنش نماتدهاي سيستي سيب زميني در مناطق سيب زميني كاري كشور

ملي

تحقيقات ياسوج

مجري

مختومه

1388

1391

56/44558 مورخ 13/12/92

18

جداسازي وشناسايي نماتدهاي بيمارگر حشرات دراستان كهگيلويه وبويراحمدومطالعه تاثير آن ها روي شب پره Agrotis segetum

طرح

تحقيقات ياسوج

مجري

مختومه

1388

1389

44817 مورخ 8/2/93

19

جداسازي و شناسايي مواد نماتد كش از گياهان بومادران (Achillea wilhelmsii C.Koch) ، مورد(Myrtus communis L.)، درمنه (Tanacetum polycephalum Schultz Bip) و كلپوره(.Teucrium polium L)

طرح

تحقيقات ياسوج

مجري

مختومه

1391

1391

44235 مورخ 23/10/92

20

جمع‌آوري و شناسايي حشرات بذرخوار گون هاي مرتعي  و پارازيتوئيدهاي آن ها

طرح

تحقيقات ياسوج

مجري

مختومه

1388

1392

دردست اقدام

21

جمع‌آوري و شناسايي حشرات بذرخوارگياهان مرتعي لگوم ها و پارازيتوئيدهاي آن ها

طرح

تحقيقات ياسوج

مجري

مختومه

1388

1392

دردست اقدام

22

جمع‌آوري و شناسايي حشرات بذرخوار گياهان مرتعي (غير لگوم ها) و دارويي ايران و پارازيتوئيدهاي

طرح

تحقيقات ياسوج

مجري

مختومه

1388

1392

دردست اقدام

23

مطالعه قارچ‌هاي بيوتروف در منطقه حفاظت شده دنا

طرح ملی

تحقيقات ياسوج

مجري

دردست اقدام

1391

1393

در حال اجرا

24

بررسي امكان تهيه فرمولاسيون هاي نماتد كش از گياه زيتون تلخ (Meliaazedarach) واستفاده از آن ها در كنترل نماتدهاي گره ريشه.(Meloidogynespp.) 

طرح ملی

تحقيقات ياسوج

مجري

مختومه

1391

1392

دردست اقدام

25

بررسي امكان تهيه فرمولاسيون هاي نماتد كش از گياه بومادران (C.Koch Achilleawilhelmsii) واستفاده از آن ها در كنترل نماتدهاي گره ريشه.(Meloidogynespp.)

طرح ملی

تحقيقات ياسوج

مجري

مختومه

1391

1392

دردست اقدام

26

مطالعه تاثير فرمولاسيون هاي گياهان زيتون تلخ و بومادران روي تعدادي قارچ، باكتري و نماتد در شرايط آزمايشگاهي

خاص استانی

تحقيقات ياسوج

مجري

دردست اقدام

1/1/93

1/4/94

در حال اجرا

27

شناسایی، تعیین تراکم جمعیت و پراکنش نماتد های گياهان مهم مرتعي در منطقه حفاظت شده دنا

خاص استانی

تحقيقات ياسوج

مجري

دردست اقدام

1/1/93

1/4/95

در حال اجرا

28

تعیین اهمیت بيماري ها در صيفي جات گلخانه اي استان کهگیلویه و بویراحمد و ارائه ی راهکارهای مدیریتی

خاص استانی

تحقيقات ياسوج

مجري

دردست اقدام

1/1/93

1/4/94

در حال اجرا

 

9-ساير آثار علمي:

رديف

عنوان

نوع

شمارگان

تعداد صفحات

تاريخ چاپ

1

علف هرز ، ميهمان ناخوانده

فيلم تحقيقي - آموزشي

( تائيديه شماره ت/ 253/4060 -)

25 دقيقه

سازمان تات5/7/78

2

سفيدك سطحي سيب

نشريه ترويجي

82/1040

5

1382

3

سفيدك سطحي مو

نشريه ترويجي

82/1039

6

1382

4

گال طوقه و ريشه مو

نشريه ترويجي

82/1038

6

1382

5

نماتد ریشه گرهی

نشريه ترويجي

87/342

7

1387

6

استفاده از نماتدها در كنترل بيولوژيكي حشرات

نشريه فني

89/100

9

1389

 

10 - ساير فعالیت های اجرایی:

رديف

عنوان

شمارگان

1

عضو كميته توسعه كاربرد مواد بيولوژيك و استفاده بهينه از كود و سم  در كشاورزي

50/25/6832 - 5/5/79

2

عضو كميته هماهنگي استان هاي همجوار منطقه هشت

50/25/20161 - 24/11/78

3

عضو كميته فني شوراي شهرسازي استان                                                    

50 /25/1410 - 6/2/79

4

عضو كميته اجرايي پروژه ترويج و آموزش اعضاء و كادر اجرايي تشكل هاي تولیدی

50/25/7954 - 18/5/79

5

عضوكميته اجرايي ايجاد تحول در افزايش توليد و كشاورزي پايدار                      

50/25/9418 - 14/6/78

6

عضو شوراي پژوهش و فن‌آوري استان

 

7

تدریس در چندين کارگاه آموزشی در سطح استان و کشور

 

8

عضو شوراي تخصصی تحقیقات استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد

12/12/92 مورخ 18101/06/74

9

اجرای موارد زيادي کلاس آموزشی

 

10

اجرای موارد زيادي برنامه تلویزیونی و رادیویی

 

11

اجرای موارد زيادي سخنرانی علمی

 

 

 11-اختراع و اكتشاف،معرفي ارقام ،شناسائي گونه هاي جديد و …:

معرفي يك رقم برنج جديد( براي مناطق گرمسيري ).

رقم مذكور در در سال 1387 از طرف سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و وزارت جهاد كشاورزي تحت نام کریم معرفی گردید.

 

12- جوايز علمي:

شرح

                          عنوان جايزه

 سازمان اعطاء كننده

استاني

1- انتخاب به عنوان محقق نمونه استاني در سال 1381                         

دانشگاه ياسوج و استانداري استان كهگيلويه و بويراحمد

استاني

2- انتخاب به عنوان محقق نمونه استاني در سال 1382

دانشگاه ياسوج و استانداري استان كهگيلويه و بويراحمد

بين المللي

انتخاب به عنوان دانشجوی برتر انستیتو تحقیقات کشاورزی هند و اخذ مدال طلای لیاقت و شایستگی هندوستان

وزارت کشاورزی هندوستان و IARI

استاني

انتخاب به عنوان محقق نمونه استاني در سال 1389

دانشگاه ياسوج و استانداري استان كهگيلويه و بويراحمد

استاني

انتخاب به عنوان محقق نمونه استاني (نفر دوم) در سال 1392

دانشگاه ياسوج و استانداري استان كهگيلويه و بويراحمد

 

13-پايان نامه (راهنمائي و مشاوره):

رديف

                         عنوان

نام دانشجو

مقطع

سال دفاع

سمت در پايان نامه

1

بررسي واكنش قارچ عامل بيماري بلاست برنج نسبت به چند قارچ‌كش

ناهيد بياباني

فوق‌لیسانس

1383

مشاور

 

14- تدريس در دانشگاه ها:

 

رديف

نام­ دانشگاه ­يا مؤسسه­

آموزشي و پژوهشي

 

عنوان­ درس­هايي­ كه تدريس ­­نموده­ يا مي­ نمائيد.

تاريـخ

 

نشاني

شروع

پايان

1

دانشگاه ياسوج

آفات مهم گياهان زراعي

1381

1381

دانشگاه ياسوج

2

دانشگاه ياسوج

بيماريهاي گياهي

1381

1381

دانشگاه ياسوج

3

دانشگاه ياسوج

علفهاي هرز و كنترل آنها

1382

1382

دانشگاه ياسوج

4

دانشگاه ياسوج

آفات مهم گياهان زراعي

1382

1382

دانشگاه ياسوج

5

دانشگاه ياسوج

پروکاریوتها و ویروسهای بیماریزا در گیاهان

1387

1387

دانشگاه ياسوج

6

دانشگاه آزاد ياسوج

مديريت بيماريهاي گياهي

1388

1388

دانشگاه آزاد ياسوج

7

دانشگاه آزاد ياسوج

بيماري هاي گياهي

1388

1388

دانشگاه آزاد ياسوج

8

دانشگاه آزاد ياسوج

حشره شناسي

1388

1388

دانشگاه آزاد ياسوج

9

دانشگاه علمي كاربردي

بيماري هاي دانه هاي روغني

1387

1387

دانشگاه علمي كاربردي گچساران – امامزاده جعفر گچساران

10

دانشگاه علمي كاربردي

بيماري هاي گياهان زراعي

1387

1387

دانشگاه علمي كاربردي گچساران – امامزاده جعفر گچساران

11

دانشگاه علمي كاربردي

بيماري هاي گياهان باغي

1387

1387

دانشگاه علمي كاربردي گچساران – امامزاده جعفر گچساران

12

دانشگاه علمي كاربردي

بيماري هاي دانه هاي روغني

1389

1389

دانشگاه علمي كاربردي گچساران – امامزاده جعفر گچساران

13

دانشگاه علمي كاربردي

بيماري هاي گياهان زراعي

1389

1389

دانشگاه علمي كاربردي گچساران – امامزاده جعفر گچساران

14

دانشگاه علمي كاربردي

بيماري هاي گياهان باغي

1389

1389

دانشگاه علمي كاربردي گچساران – امامزاده جعفر گچساران

15

دانشگاه آزاد ياسوج

بيماري هاي گياهي

1389

1389

دانشگاه آزاد ياسوج

16

دانشگاه پيام نور

آفات و بيماري هاي گياهي

1389

1389

دانشگاه پيام نور ياسوج

17

دانشگاه پيام نور

آزمايشگاه آفات و بيماري هاي گياهي

1389

1389

دانشگاه پيام نور ياسوج

18

دانشگاه آزاد ياسوج

بيماري هاي گياهي

1390

1390

دانشگاه آزاد ياسوج

19

دانشگاه آزاد ياسوج

حشره شناسي

1390

1390

دانشگاه آزاد ياسوج

20

دانشگاه پيام نور

آفات و بيماري هاي گياهي

1390

1390

دانشگاه پيام نور ياسوج

21

دانشگاه پيام نور

آزمايشگاه آفات و بيماري هاي گياهي

1390

1390

دانشگاه پيام نور ياسوج

22

دانشگاه آزاد ياسوج

مديريت بيماريهاي گياهي

1390

1391

دانشگاه آزاد ياسوج

23

دانشگاه آزاد ياسوج

بيماري هاي گياهي

1390

1391

دانشگاه آزاد ياسوج

24

دانشگاه آزاد ياسوج

حشره شناسي

1390

1391

دانشگاه آزاد ياسوج

25

دانشگاه پيام نور

آفات و بيماري هاي گياهي

1390

1391

دانشگاه پيام نور ياسوج

25

دانشگاه پيام نور

آزمايشگاه آفات و بيماري هاي گياهي

1390

1391

دانشگاه پيام نور ياسوج

 

15- دوره های آموزشي گذرانده شده:

رديف

                  عنوان دوره

از تاريخ

 تا تاريخ

مدت به ساعت

محل بر گزاري

الف ) دوره‌هاي آموزشي  تخصصي  علمي :

1

اصول مبارزه با علفهاي هرز

18/10/72

30/10/72

78 ( 13 روز)

مركز آموزش كشاورزي و مهندسي زراعي مرودشت - فارس

2

بيماري‌شناسي گياهي

19/9/73

20/11/73

396

آموزشكده كشاورزي كرچ

3

ريزومانياي چغندرقند، بيماريهاي سيب‌زميني، بادام و كلزا

13/4/78

15/4/78

18 ( 3 روز )

مؤسسه تحقيقات آفات و بيماريها - تهران

4

بيماريهاي باكتريايي درختان ميوه

16/4/79

23/4/79

36

آموزشكده كشاورزي كرج

5

آشنايي با GIS  و كاربرد آن در تحقيقات علفهاي هرز

10/11/80

11/11/80

12

آموزشكده كشاورزي كرج

6

فيزيولوژي گياهان زراعي

27/7/82

29/7/82

18

مركز آموزش كشاورزي بسطام شاهرود

1

اهميت و شناسايي نماتد سيستي سيب زميني

11/9/88

11/9/88

8

03/2237/02/1400 موسسه تحقيقات گياه پزشكي 1/310/1/235

2

همايش ملي نيم قرن مصرف آفت كشها در ايران

11/12/88

12/12/88

16

سازمان تحقيقات، آموزس و تحقيقات كشاورزي

ب ) دوره‌هاي مرتبط با مديريت :

1

دوره مديريت پايه سطح 1

31/1/78

11/2/78

60

مركزآموزش مديريت دولتي ياسوج

2

دوره مديريت پايه سطح 2

20/2/78

4/3/78

64

مركزآموزش مديريت دولتي ياسوج

3

دوره مديريت پايه سطح 3

30/2/78

9/3/78

46

مركزآموزش مديريت دولتي ياسوج

4

دوره مديريت مشاركتي ويژه استان

31/1/78

2/2/78

16

مركزآموزش مديريت دولتي ياسوج

5

دوره اصول برنامه‌ريزي ويژه استان كهگيلويه و بويراحمد

8/7/78

14/7/78

32

مركزآموزش مديريت دولتي ياسوج

6

دوره فن اداره جلسات ويژه استان

20/1/79

22/1/79

8

مركزآموزش مديريت دولتي ياسوج

7

آزمون توجيهي 2 ويژه استان

22/4/75

22/4/75

در گواهي ساعت ذكر نگرديده است

مركزآموزش مديريت دولتي ياسوج

 

16- تقدير و تشويق:

رديف

عنوان تقدير كننده

سال

1

بهزاد قره‌ياضي، معاون وزير و ريئس سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي

1382

2

 استاندار استان كهگيلويه و بويراحمد و رئيس دانشگاه ياسوج ( دو امضاء )

1382

3

استاندار استان كهگيلويه و بويراحمد و رئيس دانشگاه ياسوج ( دو امضاء )

1382

4

بزرگ مرادي‌نژاد ،‌معاون تحقيقات و آموزش سازمان جهاد كشاورزي استان

1382

5

محسن عسكريان ، رئيس دانشگاه ياسوج

1382

6

بهزاد قره‌ياضي، معاون وزير و ريئس سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي

1381

7

بهزاد قره‌ياضي، معاون وزير و ريئس سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي

1381

8

سيد محسن تقوي ، معاون آموزشي دانشگاه شيراز

1381

9

حبيب‌ا… راد ، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان

1381

10

حبيب‌ا… راد ، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان

1381

11

سيد ضياء‌الدين رضا توفيقي ،‌مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كهگيلويه و بويراحمد

1381

12

سيد ضياء‌الدين رضا توفيقي ،‌مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كهگيلويه و بويراحمد

1381

13

محمد اميري،‌مدير ترويج و مشاركت مردمي سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد

1381

14

غلامعباس عبدالهي، رئيس مؤسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي

1380

15

عباس كشاورز، معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات ، آموزش  و ترويج كشاورزي                                 

بدون شماره و تاريخ

16

عباس سعيدي، رئيس مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر

بدون شماره و تاريخ

17

محمدعلي طهماسبي، معاون وزير در امور باغباني

1379

18

حبيب‌ا… راد ، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان

1379

19

محمود مصطفوي، رئيس دانشگاه شيراز

بدون شماره و تاريخ

20

عيسي كلانتري، وزير كشاورزي ( با زيرنويس حبيب‌ا… راد ، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان )

1378

21

محمود بامداد، ‌سرپرست معاونت ترويج سازمان تات

1378

22

غلامعباس عبدالهي، رئيس مؤسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي

1378

23

عباس حاج فتحعليها، دبير اولين كنگره ملي بهره‌وري ايران

بدون شماره و تاريخ

24

سفیر جمهوری سالامی ایران در هندوستان

1386

25

معاون دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري

1387

26

نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان اقیانوسیه و هند

1386

27

نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هندوستان

1385

28 

معاون آموزشي سازمان تحقيقات ، آموزش  و ترويج كشاورزي                                 

1387

29

استاندار کهگیلویه و بویراحمد

1393


اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی